FORGOT YOUR DETAILS?

Kursy dla nauczycieli

27 stycznia 2008

TEATR ANTYCZNEJ GRECJI (1 godzina)

Literatura

 • M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001
 • O. Taplin, Tragedia grecka w działaniu, Homini, Kraków 2004
 • Ajschylos, Tragedie, przeł. Stefan Srebrny, Homini, Kraków 2005
 • Eurypides, Tragedie, przeł. Jerzy Łanowski, tom 1-3, Prószyński i Ska (Biblioteka Antyczna), Warszawa 2006-2007
 • Arystofanes, Komedie, przeł. Janina Ławińska-Tyszkowska, t. 1-2, Prószyński i Ska (Biblioteka Antyczna), Warszawa 2001-2006

TEATR ANTYCZNEGO RZYMU (1 godzina)

Literatura

 • M. Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2004
 • E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Prószyński i Ska, Warszawa 2001
 • Plaut, Komedie, przeł. Ewa Skwara, tom 1-3, Prószyński i Ska (Biblioteka Antyczna), Warszawa 2002-2004
 • Terencjusz, Komedie, przeł. Ewa Skwara, tom 1-2, Prószyński i Ska (Biblioteka Antyczna), Warszawa 2005-2006

11 lutego 2008

TEATR ŚREDNOWIECZNY i TEATR ELŻBIETAŃSKI (2 godziny)

Literatura

 • Andrzej Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Wrocław 2005
 • J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
 • Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, praca zbiorowa, słowo/obraz terytoria (seria: Teatroteka), Gdańsk 2007
 • M. Rubin, Corpus Christi: Inventing a Feast, “History Today”, July 1990
 • R.L. Homan, Ritual Aspects of the York Cycle, “Theatre Journal” 33.3 (1981)
 • R.K. Emmerson, Contextualizing performance: The reception of the Chester antichrist, “Journal of Medieval and Early Modern Studies” (JMEMS) 29.1 (1999)
 • M. O’Connell, Vital cultural practices: Shakespeare and the mysteries, JMEMS 29.1 (1999)
 • P. Womack, Shakespeare and the sea of stories, JMEMS 29.1 (1999)
 • L. Erne, Shakespeare and the Publication of His Plays, “Shakespeare Quarterly” 53.1
 • B.D. Palmer, Early Modern Mobility: Players, Payments, and Patrons, “Shakespeare Quarterly” 56.3
 • E.C. Bartels, Breaking the Illusion of Being: Shakespeare and the Performance of Self, “Theatre Journal” 46.2 (1994)
 • H. Berry, The First Public Playhouse, Especially the red Lion, “Shakespeare Quarterly” 40.2 (1989)

GROTOWSKI (1 godzina)

Literatura

 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, redakcja: J. Degler, G. Ziółkowski, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006
 • J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2007
 • Z. Osiński, Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980
 • „Pamiętnik Teatralny” 1-4 (193-196), 2000; 1-2 (197-198), 2001
 • M. Kocur, Ku teatrowi źródeł, „Notatnik Teatralny” 22-23, 2001, s. 186-203
TOP