FORGOT YOUR DETAILS?

Plan zajęć konwersatorium WIEDZA O TEATRZE – ZIMA 2007/2008

Do zaliczenia konwersatorium wymagane jest zreferowanie podczas zajęć jednego z tematów podanych poniżej.

Egzamin można zdawać przedstawiając własny projekt badawczy, inspirowany tematyką kursu (w formie traktatu naukowego, filmu dokumentalnego, prezentacji na żywo etc.), albo przystępując do testu pisemnego na zakończenie roku akademickiego.

 

15.10. GRECJA

CHÓR

1.Przygotowanie chóru

2.Liczebność chóru.

3.Trójjedyna choreja.

4.Muzyka chóru.

5.Funkcje chóru

AKTOR

1.Podstawowe terminy.

2.Liczba aktorów.

3.Gra aktorska

22.10. GRECJA

TEATR DIONIZOSA W ATENACH

1.Orchestra.

2.Skene.

3.Proskenion.

4.Maszyneria teatralna.

5.Kostium.

6.Maska

PRZEDSTAWIENIE

1.Wielkie Dionizje 8-10 Elafeboliona (dzień pierwszy).

2.Wielkie Dionizje 11-16 Elafeboliona (dni następne).

INSCENIZOWANIE ANTYKU

29.10. GRECJA

Ajschylos, Oresteja:

Agamemnon

Ofiarnice

Eumenidy

Eurypides, Bachantki

Arystofanes, Rycerze

12.11. GRECJA

DIONYSUS IN 69 by Performance Group (dir. R. Schechner)

17.11. RZYM

1.RZYM JAKO TEATR

1.1.Teatr uliczny.

1.2.Maska.

1.3.Teatr polityczny.

1.4.Forum Romanum jako scena.

1.5.Tryumf artysty.

2.TEATR ŚMIERCI

2.1.Populus bellicosus.

2.2.Gladiatorzy.

2.3.Teatr zwierząt.

2.4.Teatralne egzekucje.

2.5.Bitwy morskie.

2.6.Teatr Seneki.

26.11. RZYM

3.IGRZYSKA

3.1.Ludi jako obrzęd.

3.2.Święta procesja.

3.3.Składanie ofiar.

3.4.Ludi publici.

3.5.Ludi Romani.

3.6.Ludi plebeii.

3.7.Ludi Apollinares.

3.8.Ludi Megalenses.

3.9.Ludi Florales.

3.10.Ludi Ceriales.

3.11.Ludi Victoriae Sullanae

3.12.Ludi Victoriae Cesaris

3.13.Ludi seculares

3.14.Ludi privati.

3.15.Agon.

3.16.Dygresja. Liberalia.

4.TEATR JAKO RZYM

4.1.Teatr bez teatru.

4.2.Teatr Pompejusza.

4.3.Teatr Marcellusa

4.4.Discrimina ordinium

4.5.Theatralis licentia

4.6.Aklamacje

3.12. RZYM

5.DRAMAT:

5.1.Historia.

5.2.Rzemiosło.

5.3.Przedstawienie

Plaut, Osły, Żołnierz Samochwał

Terencjusz, Formion

10.12. RZYM

6.ATELLANA:

6.1.Historia.

6.2.Rzemiosło.

6.3.Przedstawienie.

7.MIM

7.1.Historia.

7.2.Mim jako aktor

7.3.Mim jako przedstawienie.

17.12. RZYM

8.PANTOMIMA:

8.1.Historia.

8.2.Rzemiosło.

8.3.Przedstawienie.

9.STATUS AKTORA

9.1.Nobiles.

9.2.Zdrowy początek.

9.3.Collegium scribarum histrionumque.

9.4.Dawne prawo.

9.5.Infamia w praktyce.

9.6.Teatromania.

9.7.Sankcje.

9.8.Kobieta jako aktor.

9.9Aktor jako obcy.

9.10.Niewolnik jako aktor.

9.11.Ochrona prawna aktora.

9.12.Zarobki.

7.01. JAPONIA

TEATR NO: IZUTSU film

 1. Traktaty Mistrza Zeamiego
 2. Maska
 3. Dramat: Łódź do płoszenia ptaków

TAKARAZUKA film

[7.01. JAPONIA]

BUTOH The Dance of Darkness (butoh) film

14.01. GROTOWSKI

BIBLIOGRAFIA

GRECJA

 1. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001
 • J.G.Landels, Muzyka starozytnej Grecji i Rzymu, Homini Kraków 2003.
 • O.Taplin, Tragedia grecka w działaniu, Homini Kraków 2004.
 • M.L.West, Muzyka starożytnej Grecji, Homini Kraków 2003.
 • Ajschylos, Oresteja (przeł. Stefan Srebrny).
 • Eurypides, Alkestis (przeł. Jerzy Łanowski).
 • Arystofanes, Rycerze (przeł. Janina Ławińska-Tyszkowska).
 • Arystofanes, Poetyka (przeł. Henryk Przedbielski).

RZYM

 1. Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005
 • E.Skwara, Historia komedii rzymskiej, Prószyński i S-ka Warszawa 2001.
 • P.Zanker, August i potęga obrazów, rozdz. IV. Program odnowy kulturalnej (s. 107-170), Poznań 1999.
 • Plaut, Osły, Żołnierz Samochwał (przeł. Ewa Skwara).
 • Terencjusz, Formion (przeł. Ewa Skwara).
 • Witruwiusz, O architekturze księga 5 (przeł. Kazimierz Kumaniecki).
 • Horacy, Sztuka poetycka (przeł. Jan Sękowski).

JAPONIA: NO

 • J.M. Rodowicz, Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce nō, Gdańsk 2000.
 • E. Żeromska, Maska na japońskiej scenie. Od pradziejów do powstania teatru nō, Warszawa 2003.
 • I. Umięcka-Zelek, OGISAI wielkie święto teatru nō w japońskiej wiosce Kurosawa (dramat: Łódź do płoszenia ptaków), TRIO Warszawa 2002.
 • E.C. Rath, REMEMBRING ZEAMI The Kanze School and Its Patriarch, „Asian Theatre Journal” (ATJ) 20.2 (2003).
 • Sh. Kagaya, No Performances in Gaichi (Overseas), ATJ 18.2 (2001).

JAPONIA: BUTOH/TAKARAZUKA

 • Butoh Chronology: 1959-1984, TDR 30.2 (1986).
 • Hijikata Tatsumi Chronology, TDR 44.1 (2000).
 • Min Tanaka: Farmer/Dancer or Dancer/Farmer (wywiad), TDR 30.2 (1986).
 • B.S. Stein, Butoh: “Twenty Years Ago We Were Crazy, Dirty, and Mad”, TDR 30.2 (1986).
 • Kazuo Ohno Doesn’t Commute (wywiad R. Schechnera), TDR 30.2 (1986).
 • K. Nanako, Hijikata Tatsumi: The Words of Butoh, TDR 44.1 (2000).
 • Hijikata Tatsumi, Inner Material, TDR 44.1 (2000).
 • Hijikata Tatsumi, To Prison, TDR 44.1 (2000).
 • Hijikata Tatsumi: Plucking off the Darkness of the Flesh (wywiad), TDR 44.1 (2000).
 • Hijikata Tatsumi, From Being Jealous of a Dog’s Vein, TDR 44.1 (2000).
 • Hijikata Tatsumi, Wind Daruma, TDR 44.1 (2000).
 • Fragments of Glass: rozmawiają Hijikata i Suzuki Tadashi, TDR 44.1 (2000).
 • S. Fraleigh, Tańcząc w stronę zmroku. Butoh, zen, Kraków 2004.
 • L. Brau, The Women’s Theatre of Takarazuka, TDR 34.4 (Winter 1990).

GROTOWSKI

 • J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006.
 • Z. Osiński, Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980.
 • APOCALYPSIS CUM FIGURIS Polish Laboratory Theatre, TDR 14.1 (1969).
 • L. Kolankiwicz (red.), Na drodze do kultury czynnej. Działalności instytutu Grotowskiego, Teatr Laboratorium w latach 1970-1977, Wrocław 1978.
 • R. Findlay, H. Filipowicz, Grotowski’s Laboratory Theatre: Dissolution and Diaspora, TDR 30.3 (1986).
 • „Pamiętnik Teatralny” 1-4 (193-196), 2000; 1-2 (197-198), 2001.
 • M. Kocur, Ku teatrowi źródeł, „Notatnik Teatralny” 22-23, 2001, s. 186-203.

Witajcie na stronie …

 

TOP