FORGOT YOUR DETAILS?

Afrodyzja (2006)

APHRODISIAS (dziś Geyre w Turcji).

39-27 p.n.e. – proscaenium i scaene frons z dwupiętrową dorycką kolumnadą.

I wiek n.e. – widownia.

II wiek: przebudowa widowni, obniżenie orchestry, podium wokół orchestry.

TOP