FORGOT YOUR DETAILS?

Epidauros (2003)

EPIDAUROS (w Argolidzie na Peloponezie), architekt Polykleitos z Argos (wg Pauzaniasza 2.27.5).

IV wiek p.n.e. – dolna widownia, proscaenium, podwójne bramy w wejściach bocznych (parodoi).

II wiek p.n.e. – górna widownia.

TOP