FORGOT YOUR DETAILS?

Kaunos (2006)

KAUNOS (dzi¦ Dalyan w Turcji), budowl« wzniesiono u stóp wzgórza z akropolem.

IV wiek p.n.e. – pierwszy teatr, niezachowany.

Po¸owa II wieku p.n.e. – teatr hellenistyczny.

I/II wiek n.e. – budowla sceniczna z obrotowymi dekoracjami (periaktoí – unikalne odkrycie tureckich archeologów w roku 2006).

TOP