FORGOT YOUR DETAILS?

Teatr antycznej Grecji

images_kniga_aTeatr antycznej Grecji , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 (nagrody: Nagroda Indywidualna MENiS, Dolnośląski Brylant Roku 2001; recenzje: Eva Stehlíková, Polská kniha o řeckém divadle, „Divadelní revue” 2002, č. 3, s. 59-60; Paweł Goźliński, Zawracając Arystotelesa, „Dialog”5-6, 2002, s. 188-193; Krzysztof Bielawski, Bibliograficzna mapa antycznego teatru, „Didaskalia” 49-50, 2002; K. Stebnicka, Wizyta w greckim teatrze, „Mówią Wieki” 510, 2002; R.R. Chodkowski, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 50.3, 2002, s. 113-127; Marta Steiner, Praktykowanie teatru w greckiej kulturze uczestnictwa „Kultura i Społeczeństwo” 4, 2005, s. 228-234).

Poniżej tekst książki (publikowany tutaj bez korekt, przypisów i ilustracji)

TOP