FORGOT YOUR DETAILS?

We władzy teatru

images_we_wladzyWe władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego przyznana przez Klub Krytyki Teatralnej, Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT); nominacja do nagrody „Pióro Fredry” – Książka Roku 2005; nominacja do nagrody im. Jana Długosza; „Najciekawsza książka o teatrze w sezonie 2005/2006” w ankiecie miesięcznika „Teatr” [Kopciński, Miłkowski]); recenzje: R. Pawłowski, Wszyscy żyjemy w cieniu rzymskiego Koloseum, „Gazeta Wyborcza”, 5 lipca 2005, s. 11; J. Opalski, Czytajcie Kocura!, „Dziennik Polski”, 26 lipca 2005; H. Baltyn, Czytelnik we władzy Kocura, „Nowe Książki” 11, 2005; Eva Stehlíková, Další polská kniha o antickém divadle, „Divadlo”, „Litterae antiquae: graecolatina”, 19 września 2005).Poniżej tekst książki (publikowany tutaj z korektami, ale bez przypisów i ilustracji)

We władzy teatru

images_we_wladzyWe władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego przyznana przez Klub Krytyki Teatralnej, Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT); nominacja do nagrody „Pióro Fredry” – Książka Roku 2005; nominacja do nagrody im. Jana Długosza; „Najciekawsza książka o teatrze w sezonie 2005/2006” w ankiecie miesięcznika „Teatr” [Kopciński, Miłkowski]); recenzje: R. Pawłowski, Wszyscy żyjemy w cieniu rzymskiego Koloseum, „Gazeta Wyborcza”, 5 lipca 2005, s. 11; J. Opalski, Czytajcie Kocura!, „Dziennik Polski”, 26 lipca 2005; H. Baltyn, Czytelnik we władzy Kocura, „Nowe Książki” 11, 2005; Eva Stehlíková, Další polská kniha o antickém divadle, „Divadlo”, „Litterae antiquae: graecolatina”, 19 września 2005).Poniżej tekst książki (publikowany tutaj z korektami, ale bez przypisów i ilustracji)

We władzy teatru

images_we_wladzyWe władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego przyznana przez Klub Krytyki Teatralnej, Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT); nominacja do nagrody „Pióro Fredry” – Książka Roku 2005; nominacja do nagrody im. Jana Długosza; „Najciekawsza książka o teatrze w sezonie 2005/2006” w ankiecie miesięcznika „Teatr” [Kopciński, Miłkowski]); recenzje: R. Pawłowski, Wszyscy żyjemy w cieniu rzymskiego Koloseum, „Gazeta Wyborcza”, 5 lipca 2005, s. 11; J. Opalski, Czytajcie Kocura!, „Dziennik Polski”, 26 lipca 2005; H. Baltyn, Czytelnik we władzy Kocura, „Nowe Książki” 11, 2005; Eva Stehlíková, Další polská kniha o antickém divadle, „Divadlo”, „Litterae antiquae: graecolatina”, 19 września 2005).Poniżej tekst książki (publikowany tutaj z korektami, ale bez przypisów i ilustracji)

We władzy teatru

images_we_wladzyWe władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego przyznana przez Klub Krytyki Teatralnej, Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT); nominacja do nagrody „Pióro Fredry” – Książka Roku 2005; nominacja do nagrody im. Jana Długosza; „Najciekawsza książka o teatrze w sezonie 2005/2006” w ankiecie miesięcznika „Teatr” [Kopciński, Miłkowski]); recenzje: R. Pawłowski, Wszyscy żyjemy w cieniu rzymskiego Koloseum, „Gazeta Wyborcza”, 5 lipca 2005, s. 11; J. Opalski, Czytajcie Kocura!, „Dziennik Polski”, 26 lipca 2005; H. Baltyn, Czytelnik we władzy Kocura, „Nowe Książki” 11, 2005; Eva Stehlíková, Další polská kniha o antickém divadle, „Divadlo”, „Litterae antiquae: graecolatina”, 19 września 2005).Poniżej tekst książki (publikowany tutaj z korektami, ale bez przypisów i ilustracji)

TOP